.center of me

לשים את עצמכם במרכז

תקנון ונהלי תשלום למרכז Five

תקנון ונהלי תשלום "מרכז Five"

תנאים כלליים:

 1. שנת הפעילות תחל ב-1 לספטמבר ותסתיים ב31 לאוגוסט בשנה העוקבת.
 2. תינתן אפשרות לשיעור ניסיון בודד ללא התחייבות לפני ביצוע הרישום, בעלות סמלית של 30 ש"ח. בכל מקרה לא יובטח מקום בשיעור, אלא לאחר הרשמה לשיעור והסדר תשלום כאמור לעיל.
 3. במידה ובמעמד שיעור הניסיון הלקוח ירכוש מנוי, עלות שיעור הניסיון תקוזז ממחיר המנוי לחודש הראשון.
 4. מחירי המנויים מחושבים עפ"י מס' הכניסות בשבוע, למעט המנוי החופשי, ובמצב בו לא מתקיים שיעור, עקב חג או יום בחירות, השיעור ידחה למועד אחר עפ"י זמינות המורה והיענות המנויים.
 5. ההרשמה הינה הרשמה חודשית והתשלום מתבצע חודש בחודשו בהוראת קבע בכרטיס אשראי, ללא תפיסת מסגרת אשראי.
 6. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, מנוי לא יזוכה בגין השתתפות חלקית מכל סיבה שהיא.
 7. הנהלת המרכז רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים. המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל פעילות כלשהי.
 8. פתיחת כל שיעור מותנית במספר משתתפים מינימלי, אי לכך ייתכנו שינויים במערכת השעות בתחילת השנה ובמהלכה.
 9. המנויים מגיעים לכל השיעורים במועדם. כל היעדרות מחייבת, במידת האפשר, הודעה מראש של המנוי או ביטול השתתפותו דרך אפליקציית המנויים של המרכז. הנהלת המרכז לא מחוייבת ליצור מטעמה קשר לבירור. במידה והמנוי לא מבטל את השתתפותו בזמן הנקבע, השיעור ייחשב ככניסה שבועית.
 10. ההשתתפות בשיעור היא לשיעור אליו נרשם המנוי בלבד. לא תינתן אפשרות להשתתפות בשיעור אליו לא רשום המנוי.
 11. צבירת שיעורים – במידה והמנוי מבטל השתתפותו בשיעור ולא מנצל כניסה אחרת באותו שבוע לשיעור אחר, ניתן להשלים את השיעור במהלך חודש המנוי הנוכחי בלבד.
 12. בגין היעדרות מדריך, השיעור יועבר ע"י ממלא מקום ו/או ידחה למועד אחר עפ"י שיקול הנהלת המרכז.
 13. במהלך ההכנות למופעי הסדנאות במרכז יתקיימו חזרות ושיעורים נוספים, מעבר לשעות המערכת. בעבור הנ"ל לא ייגבה תשלום נוסף אך ייתכן שבמידה ויהיו ביטולי שיעורים במהלך השנה, הם יקוזזו מהשעות הנוספות שינתנו, במידה וינתנו.
 14. כל מנוי יתנהג באופן נאות תוך שמירה על ציוד ומתקני המרכז, הנהלת המרכז רשאית להרחיק מנוי בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה במהלך התקין של השיעורים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 15. אין להכניס דברי מאכל או שתיה בכוסות לשטח הסטודיו למעט שתיה במיכלים אישיים.
 16. יש להגיע בתלבושת נוחה לפעילות ספורטיבית, בשיעורי הפיטנס יש להגיע עם נעלי ספורט ומגבת.
 17. על כל מנוי למלא הצהרת בריאות בעת ההרשמה ולחתום על תקנון המרכז, באופן דיגיטלי דרך אפליקציית המנויים.
 18. מנויי ומשתתפי המרכז מבוטחים בהתאם לנהלי הנהלת המבנה ובהתאם לחוק הספורט.
 19. בכל מקרה של טענה על פציעה במרכז, חובה על המנוי למלא דו“ח אירוע ולעדכן את הנהלת המרכז מיד.
 20. בשימוש במנוי ו/או בכרטיסיה, הלקוח מצהיר כי מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית, והינו בעל האחריות הבלעדית לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלו עבור פעילויות כאלה.
 21. המרכז אחראי על המנוי בשעות פעילות השיעור אליו נרשם המנוי/ה בלבד.
 22. הנהלת המרכז אינה אחראית על חפצי ערך שיושארו ללא השגחה בחדרי המרכז ולציוד המנויים בזמן השיעורים.
 23. הודעות מהמרכז יועברו באמצעות פוש (Push message) באפליקציה/באימייל/בהודעת טקסט לכתובת אימייל ולמספר אשר הוזנו במהלך ההרשמה. על המנוי לוודא נכונות כתובת האימייל. בנוסף, קיימות קבוצות וואטסאפ, במידה ורצון המורה לפתוח קבוצה שכזו. הודעות בשוטף לא יועברו רק בוואטסאפ ואין חובת השתייכות להן.
 24. חופשות המרכז חופפות לחופשות מערכת החינוך, בחגי ישראל לא יתקיימו שיעורים לרבות יום הבחירות, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. בחול המועד סוכות ופסח קיום שיעורים מותנה בהחלטת המרכז, והודעה תופץ לכלל המנויים במידה ויתקיימו.
 25. חל איסור לצלם בסטודיו במהלך שיעור באמצעות מצלמה או סמארטפונים או כל ציוד צילום אחר ללא אישור המרכז ו/או הסכמת המשתתפים האחרים בשיעור.

תשלומים:

 1. התשלום עבור המנויים הינו חודש בחודשו.
 2. בשנת הפעילות של המרכז לא ייגבו דמי הרשמה ולא ייגבו דמי ביטוח שנתי.
 3. אופן התשלום:
  • אשראי: ניתן לשלם באשראי עבור שיעורי ניסיון, חודש ניסיון וכרטיסיות בתשלום חד פעמי.
   עבור מנוי חודשי החיוב הינו בהוראת קבע (חיוב אוטומטי מתחדש בכל חודש) לתאריך בו נרשם המנוי לראשונה. חיוב זה אינו תופס מסגרת אשראי בכרטיס. אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרד , לאומיכארד,ודיינרס.
  • מזומן: ניתן לשלם במזומן עבור שיעורי ניסיון, חודש ניסיון ו/או כרטיסיות בלבד. 
 1. הנחה בגובה 10% תינתן לסטודנטים וחיילים (בהצגת תעודה), לכרטיסיות ולמנוי החופשי בלבד.
 2. אין כפל מבצעים והנחות.
 3. המנוי נותן את הרשאתו למרכז לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי.
 4. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להעלות את דמי המנוי, וזאת בהודעה מראש לכלל המנויים 14 יום לפחות לפני ביצוע החיוב.
 1.  

נוהל החזרת כספים:

 1. אי השתתפות בשיעור מכל סיבה שהיא אינה משחררת את המנוי מתשלום דמי הלימוד המלאים. לא יינתן זיכוי כספי בגין היעדרות משיעורים, עקב נסיעות, חופשות משפחתיות או סיבות אחרות זמניות. אין החזר כספי בגין חלקיות חודש.
 2. לא ניתן לבטל כרטיסייה לאחר שנרכשה. הכרטיסייה מוגבלת בזמן ובמספר הכניסות.
 3. במקרה של הפסקת המנוי, יש להודיע בכתב או דרך טופס הביטול באתר להנהלת המרכז, עד שבועיים לפני תאריך החיוב החודשי. הביטול יכנס לתוקף החל מהחיוב העוקב. הודעה על הפסקת המנוי לאחר תקופה זו יחייב תשלום מלא של החודש העוקב.
 4. במקרה של פציעה, יש להציג אישורים רפואיים החתומים ע"י מוסד רפואי מוכר. הזיכוי במקרה של פציעה כפוף לאישור הרפואי וינתן לפי החלק היחסי שנותר למנוי באותו חודש.
 5. במקרה של ביטול עסקה חלקי (זיכוי), תבוטל העסקה במלואה ע"י חברת האשראי ובמקומה תבוצע עסקה חדשה על יתרת החובה.
 6. עפ"י חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל רכישה של מנוי מתחדש בחודשו הראשון בלבד, מנוי במבצע, חודש ניסיון או כרטיסייה, במהלך 14 הימים הראשונים לרכישה, תמורת החזר כספי מלא, ובלבד שלא היו בשימוש והלקוח לא הגיע לשיעורים ולא ניצל את רכישתו.

המרכז רשאי לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו. התקנון מעודכן באתר המרכז.

רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונחזור בהקדם. 

הסיבים 25, רמת סיב, פתח תקווה
077-4823288