.center of me

לשים את עצמכם במרכז

תמונות וסרטונים

יוגה

יוגה היא פילוסופיה רוחנית ואימון גופני-רוחני שמקורה בתורות החשיבה ההינדיות. כיום נפוצה היוגה בגרסאות שונות ברוב ארצות המערב, לרוב כאימון גופני למטרות בריאות והנאה.
היוגה מבקשת לתרום לאיזון הגוף והנפש ולמודעות והכרה עצמית.

סגנונות היוגה אצלנו במרכז כוללים:

יוגה
פילאטיס

פילאטיס

מטרת השיטה היא אימון הגוף כך שיוכל לבצע את המטלות היומיומיות במינימום מאמץ, ללא שחיקה מיותרת, וללא פגיעות גופניות.
התרגילים מבוצעים במספר חזרות קצר, מתוך רצון לאפשר ריכוז במהלך כל חזרה ולהימנע מלהתיש את השריר.

שיעורי הפילאטיס אצלנו במרכז מתחלקים לשלושה סוגים וכוללים:

צ'י גונג

זהו מונח סיני לכל טכניקות ההתעמלות והריפוי (הן ריפוי עצמי והן של הזולת) שמבוססות על
מחזוריות של צִ'י (אנרגיית החיים). צִ'י גוֹנְג משמש זה מאות שנים כדרך מיטבית לטיפוח החיים, כלי –
למניעת מחלות, לריפוי מערכתי ושמירה על יציבות נפשית, כלי להשבחת התנועתיות והגמישות
בגוף, מקור להתבוננות, למודעות ולהעצמה עצמית.
צורת אימון מסורתית זו נועדה לשפר את בריאות המתרגל, לתחזק את גופו ולפתח כוח רב יותר.
התרגול כולל שליטה בנשימה, דימויים פשוטים, מדיטציה ותנועות ספציפיות של הגוף, לשם השגת
מטרות כמו זרימה משופרת של אנרגיה ודם לאיברים מרוחקים, יכולת משופרת של ריכוז מנטאלי, –
שיפור כוח וחיות הגוף.