.center of me

לשים את עצמכם במרכז

שיתופי פעולה

בית הספר מרכז Five עובד במתכונת של שלוחות ברחבי גוש דן, בשיתופי פעולה עם סטודיואים בהנהלה פרטית.

שלוחת פתח תקווה – אשכול פיס – אולם ספורט רוזמרין

שלוחת פתח תקווה – קניון גנים – סטודיו רויטל

שלוחת גבעתיים – מרכז קהילתי שדה בוקר

שלוחת תל אביב – מגדל המאה

שלוחת רמת אביב – מרכז מסחרי זריצקי

שלוחת נאות אפקה – לייזר דאנס
שלוחת תל אביב – סמינר הקיבוצים

 

בית הספר שומר על זכותו לבצע שינויים חד פעמיים במקרים חריגים במיקום המפגשים בין השלוחות.

הלימודים מוכרים כשעות תנועה אקדמאיות ללימודי המשך.