.center of me

לשים את עצמכם במרכז

תקנון ונהלי בית הספר

תנאים כלליים:

ההרשמה לקורס או לסדנה תכנס לתוקף רק לאחר קריאה ואישור התקנון, והתשלום עבור השתתפות בקורס/בסדנה.

כללי

 1. אין להכניס דברי מאכל או שתיה בכוסות לשטח הסטודיו למעט שתיה במיכלים אישיים.
 2. יש להגיע בתלבושת נוחה לפעילות ספורטיבית.
 3. תלמידי ומשתתפי המרכז מבוטחים בהתאם לנהלי הנהלת המבנה ובהתאם לחוק הספורט.
 4. בכל מקרה של טענה על פציעה במרכז, חובה על התלמיד/מנוי למלא דו“ח אירוע ולעדכן את הנהלת המרכז מיד.
 5. בהשתתפות בקורס, הלקוח מצהיר כי מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית, והינו בעל האחריות הבלעדית לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלו עבור פעילויות כאלה.
 6. הנהלת המרכז אינה אחראית על חפצי ערך שיושארו ללא השגחה בחדרי הסטודיו ולציוד התלמידים בזמן השיעורים.
 7. הודעות מהמרכז יועברו באמצעות אימייל/בהודעת וואטסאפ לכתובת אימייל ולמספר אשר הוזנו במהלך ההרשמה. על התלמיד לוודא נכונות כתובת האימייל. בנוסף, קיימות קבוצות וואטסאפ, במידה ורצון המורה לפתוח קבוצה שכזו. הודעות בשוטף לא יועברו רק בוואטסאפ ואין חובת השתייכות להן.
 8. חופשות המרכז חופפות לחופשות מערכת החינוך, בחגי ישראל לא יתקיימו שיעורים, לרבות יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. בחול המועד סוכות, וחנוכה קיום שיעורים מותנה בהחלטת המרכז, והודעה תופץ לכלל התלמידים במידה ויתקיימו.
 9. חל איסור לצלם בסטודיו במהלך שיעור באמצעות מצלמה או סמארטפונים או כל ציוד צילום אחר ללא הסכמת המשתתפים האחרים בשיעור.

העדרות משיעורים

 1. במקרה היעדרות על המשתתפת להשלים את החומר הנלמד ע״י העזרים הבאים:
  • סרטונים לתרגילי בית ולהשלמות, הנשלחים בערוצי הקשר הקבוצתיים
  • בעזרת חבריו לקבוצה והמורה
  • במידה ובשבוע מסוים המשתתפת לא יכלה להגיע לשיעור, השלמת שיעורים אפשרית לאחר אישור המרכז בלבד בסניף אחר של מרכז Five בקורס מקביל, על בסיס מקום פנוי. יש לעדכן בדבר ההיעדרות בוואטסאפ המרכז, ולשלוח בקשה להשתתף במפגש השלמה בציון הסניף המבוקש.
 2. אין החזרים על שיעורים שהתלמיד נעדר מהם. הנהלת המרכז לא מחויבת ליצור מטעמה קשר לבירור היעדרות.
 3. כל תלמיד יתנהג באופן נאות תוך שמירה על ציוד ומתקני הסטודיו, הנהלת המרכז רשאית להרחיק תלמיד בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה במהלך התקין של השיעורים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

צילומי סטילס ווידאו במהלך שיעורים והופעות במסגרת ביה"ס

הנני מאשר/ת כי הובא לידיעתי ואין לי התנגדות כי מעת לעת יצולמו חומרי וידיאו וסטילס בשיעורים או בהופעות. הצילומים ישמשו את ביה"ס לצורכי לימוד וכן לצורך פרסומים באתר ביה"ס ובמקומות נוספים. במידה ואתנגד לצילומים בשיעור ספציפי, באחריותי ליידע את הצלם והמורה שלא יכללו אותי בצילום.

הצהרת בריאות
הנני כשיר/ה מבחינה רפואית ולא חלות עלי מגבלות רפואיות כלשהן להשתתף במסלול הלימודים שבחרתי.
במידה ואני סובל/ת מבעיה בריאותית/מחלה איידע את בית הספר ואציג אישור רופא כתנאי להצטרפותי לקורס.

שיתופי פעולה:

במהלך הקורס תיתכן האפשרות לרכוש בהנחה שיעורי חיזוק המתקיימים בסטודיו אחר, שלא תחת מטריית מרכז Five, בשיתוף פעולה בין הסטודיואים.

 1. התשלום עבור שיעורי החיזוק יועבר ישירות לסטודיו המעביר את השיעורים.
 2. בכל שאלה או בעיה בנוגע לשיעורי החיזוק יש לפנות ישירות לסטודיו בו מתנהלים שיעורים אלו.
 3. האחריות המלאה על קיום שיעורי החיזוק, המורים, תוכנית השיעור, הרמה המועברת בשיעור, היעדרויות, השלמות במידה ויתאפשר, נושא התשלום וכיו״ב, הינם בידי הסטודיו המעביר את השיעורים.

הטבות לתלמידי בית הספר:

 1. הנחה ברישום לשני קורסים במקביל – 10% הנחה על כל מסלול.
 2. הנחה למסלולים וסדנאות לממשיכים במסגרות הלימודים.
 3. הנחות למופעי מחול כפי שיתפרסם מעת לעת.
 4. הנחות בקניה מרוכזת למוצרים הקשורים למחול.

אחריות המרכז:

במידה והמשתתפת הגיעה ל 90% מכלל השיעורים במסלול השנתי, וביצעה תרגול שבועי בבית ובסוף הקורס אינה רוקדת ברמה הרצויה, תינתן למשתתפת אפשרות להשתתף במחזור נוסף בשנת הלימודים הבאה המתקיים באחד הסניפים של המרכז, ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי בקבוצה.
אחריות זו עומדת בעינה לקורסים שנתיים, ולא לסדנאות או לקורסים סמסטריאליים.

הרשמה ותשלומים:

  1. ניתן להגיע למפגש התנסות בודד אחד בכל סגנון, מפגש ההתנסות הוא בעלות רגילה למפגש בודד.
  2. התשלום עבור המסלולים השנתיים הוא בהוראת קבע מתחדשת דרך האשראי – 10 תשלומים.
   ניתן לפרוש במהלך המסלול, עם הודעה מראש של 30 יום ואז התשלומים העתידיים נעצרים חודש לאחר מכן.
   במידה ותלמיד.ה אינו.ה עומד.ת בתנאי התשלום עליהם התחייב.ה לבית הספר, ולא הסדיר.ה את תשלומיו.יה תוך 10 ימים עם קבלת התראה, תהיה הנהלת בית הספר רשאית להשעות את לימודיו.ה. כמו כן, תהיה ההנהלה רשאית לחייבו.ה לשלם עבור שנת הלימודים כפי שהתחייב.ה לעשות, גם אם בחר.ה מיוזמתו.ה להפסיק את לימודיו.ה.
   התשלום במסלולים סמסטריאליים וסדנאות הוא בתשלום מראש לפני תחילת המסלול
   עד 5 תשלומים.
   מועד ההרשמה לקורס נקבע לפי מועד חיוב האשראי.
  3. אופן התשלום:
   • אשראי: ניתן לשלם באשראי עבור דמי הקורס. אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, לאומיקארד,ודיינרס.
   • מזומן/ביט: ניתן לשלם באופן חד פעמי את כל סכום הקורס מראש במזומן או בהעברה בביט.
  4. ברישום ליותר מקורס אחד של מרכז Five, בו זמנית, תינתן הנחה של 10% על כל אחד הקורסים.
  5. לאחר השתתפות מלאה בקורס שנתי (ללא ביטול השתתפות באמצע שנת לימודים), הממשיכות לקורס שנתי בשנת הלימודים הבאה זכאיות ל-10% הנחה מעלות הקורס.
  6. אין כפל הנחות.
  7. ניתן להשלים מפגשים במסלולים השנתיים בלבד למי שנעדר ממפגשים,
   וזאת באישור מראש של המרכז.
   ההשלמה תהיה על בסיס מקום פנוי בקבוצה.
  8. פתיחת קורס והמשכו מותנים במספר מינימלי של משתתפות בקורס.
   הלימודים מתקיימים לפי מערכת שיעורים שנקבעה מראש.
   הנהלת בית הספר רשאית לערוך שינויים במערכת השיעורים והשעות בהתאם לשיקול דעתה ולאילוצים שיובאו בפניה.
   הנהלת בית הספר רשאית לא לפתוח קורס או תכניות לימודים שפורסמו, אם לא נרשמו אליהם מינימום קבוע מראש של תלמידים.ות. במקרה של ביטול מסלול בית הספר יחזיר את שכר הלימוד במלואו.

רכישות קורסים ושיעורי ניסיון באתר:

פרטיות, אבטחה ודרכי תשלום

  1. אנחנו במרכז Five מכבדים את פרטיות לקוחותינו ואת החשיבות שבשמירה על הפרטים של כלל הלקוחות חסויים
  2. מנגנון הרכישה באתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ע״י חברות הסליקה בפרוטוקול SSL (מצויין ע״י המנעול בשורת הכתובת) המצפין את פרטי הכרטיס והלקוח, ועומד בתקנים הנדרשים ע״י חברות האשראי, שבדקו ואישרו את האתר לחיוב אשראי ברכישה אינטרנטית
  3. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר המרכז ומועברים באופן מוצפן ישירות לחברת הסליקה
  4. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, לאומיקארד ודיינרס
  5. כמו כן ניתן לשלם ב-PayPal או בביט
  6. כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שהוזכרו לעיל, ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי, רשאי לבצע רכישות באתר המרכז.

מדיניות רכישה ואחריות המרכז

  1. בכפוף לאישור העסקה ע״י חברת האשראי, ומרגע קבלת חשבונית המס אצל הרוכש, ייכנס הרישום לתוקף, והרוכש ייחשב כמשתתף בקורס מן המניין, וכי הסכים לאמור בתקנון.
  2. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, מרכז Five ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לרוכש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של הרוכש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
  3. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותו של המרכז לא יעלה על סך התשלומים ששילם הרוכש למרכז, ובכל מקרה המרכז לא יהיה אחראי לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  4. מרכז Five ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במרכז, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחלל סטודיו לשיעורים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, הגבלות כתוצאה ממגיפה (ובכללן הגבלות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה (19 covid), שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את הרוכש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לרוכש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט המרכז עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

נוהל ביטולים והחזרת כספים:

 1. מסלולים שנתיים – ביטול השתתפות עד שבוע לפני פתיחת הקורס – התלמיד.ה יחויב בדמי ביטול בסך 200₪.
  ביטול ההשתתפות מרגע פתיחת הקורס – יש להודיע על הפסקת השתתפות חודש מראש, אז תבוטל הוראת הקבע החל מהחודש הבא לחודש העוקב. (התשלום בחודש העוקב הינו עבור החודש בו נשלחה ההודעה על ביטול ההשתתפות בקורס)
 2. לא ניתן לבטל השתתפות רטרואקטיבית – יש להודיע על הפסקת ההשתתפות חודש מראש, הפסקת הגבייה תחל מהחודש העוקב להודעת הביטול.
 3. קורס חצי שנתי, סמסטריאלי או סדנאות – ביטול ההשתתפות עד שבוע לפני מועד פתיחת הקורס או הסדנה יחויב בדמי ביטול בסך 200₪.
  ביטול ההשתתפות פחות משבוע לפני פתיחת הקורס או הסדנה יחויב ב- 10% משכ"ל.
  ביטול ההשתתפות עד שלושה שבועות לאחר פתיחת הקורס או הסדנה, יחויב ב- 25% משכ"ל.
  לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים רק במקרים חריגים להלן: מקרים בריאותיים המונעים לבצע פעילות גופנית כגון מחלות ו/או פציעות. על התלמיד לספק אישור רפואי ממוסד רפואי מוכר.
 4. נוהל ביטול הרשמה – הודעה על ביטול חייבת להיעשות בכתב בלבד בהודעת וואסטאפ למס׳ 077-4823288 או באימייל – support (@) fivecenterof.me.
 5. תלמיד שלא יודיע על הפסקת לימודים/ביטול הרשמה בכתב, נחשב כתלמיד פעיל ומחויב בשכר לימוד מלא.
 6. לא ניתן להקפיא את ההשתתפות בקורס.
 7. מעבר למצוין לעיל לא יינתנו החזרים כספיים משום סיבה שהיא.

המרכז רשאי לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו. התקנון מעודכן באתר המרכז.

נספח קורונה:

במידה ונרשמת ללימודים ויש הפסקה בלימודים בשל הגבלות קורונה, המרכז מתחייב להשלים את הלימודים במועד מאוחר יותר ובכפוף להנחיות. אם תהיה הנחייה לפצל כיתות בשל מספר תלמידים, ביה"ס ישמע להוראות וייקח את הזמן להתארגנות מחודשת.
חשוב לציין כי לא יהיו החזרים כספיים בשל הקורונה, אלא רק השלמות לימודים. לפנים משורת הדין, תלמיד/ה שלא יוכלו להשלים את הקורס במועד החדש, יוכלו לקבל זיכוי כספי על היתרה ולהשתמש בזיכוי במהלך שנה מיום הזיכוי לכל קורס שיפתח בקבוצה במהלך שנה זו. במקרה של סגר יושלמו 50% משעות הקורס באונליין ו-50% יוחזר בשעות הסטודיו לכשיפתח.

תנאי הביטול/ הפסקת הלימודים בבית הספר הובאו לידיעתי והנני מתחייב כי במקרה ואבטל ו/או אפסיק את לימודי במהלך השנה, לא יהיו לי דרישות נוספות מעבר לתנאים אלו.

מובהר כי גם אם התלמיד לא חתם בכתב ו/או חתימה דיגיטלית כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם התשלום על אחד ממסלולי הקורסים במרכז, וההשתתפות בשיעורים מהווה הסכמה מכללא לתנאי התקנון המובא לעיל.

קראתי והבנתי ואני מסכים/ה ומאשר/ת את האמור לעיל.